Hoppa till huvudinnehåll

Medlemsavgifter

Beslut om kommande års medlemsavgifter fattas på årsmötet.

Följande medlems- och träningsavgifter gäller för 2020 (Ålder beräknas på vad personen kommer att fylla under året):

  Medlemsavgift Träningsavgift
0 - 7 år * 400kr 300kr
8 - 12 år * 400kr 500kr
13 - 18 år * 400kr 600kr
19 år (seniorer) * 400kr 900kr
C-lag spelare ** 400kr 300kr
Stödmedlemmar 400kr -
Pensionärer 400kr 150kr
Ledare 400kr -

Familjerabatt

-150 kr för barn nr 2 och gäller till och med det år man fyller 18.

Vid tre eller fler personer betalas max 900kr i medlemsavgift + träningsavgift för respektive person

Då vi inte har något system som stödjer administrationen att hålla reda på spelande syskon ber vi alla som önskar utnyttja denna familjerabatt att meddela det till vår kassör på ekonomi@hif.nu

*   ex 0-7 år avser 0 till det år man fyller 7 år
** Deltar personen i ett annat lag också, betalas träningsavgift för den ålderskullen

En träningsavgift per sport med undantag för gymnastik och boule som räknas som en sport. 

Medlemsavgift skall vara betald senast 1 maj innevarande år. Spelare får inte delta i träning eller match om inte avgifterna är betalda.

 

Inloggningar