Skip to main content

MEDLEMSAVGIFTER

Beslut om kommande års medlemsavgifter fattas på årsmötet.

Följande medlems- och träningsavgifter gäller för 2023 (Ålder beräknas på vad personen kommer att fylla under året):

  Medlemsavgift Träningsavgift
0 - 7 år * 400kr 550kr
8 - 12 år * 400kr 650kr
13 - 18 år * 400kr 750kr
19 år (seniorer) * 400kr 1000kr
C-lag spelare ** 400kr 600kr
Stödmedlemmar 250kr -
Pensionärer 400kr 250kr
Ledare 100kr -
Motorsektion 400kr -

Familjerabatt

Vid tre eller fler personer betalas max 900kr i medlemsavgift + träningsavgift för respektive person

Vi ber er att kontakta ekonomi@hif.nu om ni inte ligger med som familjemedlemskap.

*   ex 0-7 år avser 0 till det år man fyller 7 år
** Deltar personen i ett annat lag också, betalas träningsavgift för den äldsta ålderskullen

En träningsavgift per sport med undantag för gymnastik och boule som räknas som en sport. 

Medlemsavgift skall vara betald senast 1 maj innevarande år. Spelare får inte delta i träning eller match om inte avgifterna är betalda.