Skip to main content

STÖDFOND

I enlighet med vår policy har vi en ambition och strävan att alla barn och ungdomar som vill ska ha möjlighet att kunna delta i våra verksamheter. För att de ekonomiska förutsättningarna inte ska vara ett hinder har Hemsjö IF startat en stödfond dit man vid behov kan vända sig med en ansökan. Ansökan kan till exempel gälla bidrag till utrustning, deltagande på cuper eller läger. Ansökan gäller bara medlemmar eller blivande medlemmar som aktivt vill delta i föreningens aktiviteter.

Ansökan hanteras med full sekretess och bara av stödfondens styrgrupp.

Ansökan eller frågor skickas till stödfondens kontaktperson, Mikael Sonesson

Kontakta även Mikael om du vill du vara med och lägga ett bidrag till vår stödfond.

Kontaktuppgifter

Mikael Sonesson
072-371 62 80
mixson009@gmail.com